OCZYSZCZALNIA BIOTIC”

Przydomowa Biologiczna oczyszczalnia Biotic sprawdzająca się w każdych warunkach

• Czytaj więcej

OCZYSZCZALNIA FELIKSNAVIS

Oczyszczalnia działająca w technologi "osad czynny + zanurzone złoże biologiczne"
• Czytaj więcej

 studnia chłonna  

 

Najlepsze rozwiązanie na odprowadzenie oczyszczonego ścieku do ziemi

 

 

 

 

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW OPOLE - Studnia chłonna

 

Przeznaczenie:

Studnia chłonna jest najprostszym urządzeniem służącym do odprowadzenia wstępnie oczyszczonych ścieków do gruntu  z oczyszczalni przydomowych. Jest w kształcie dzwonku bez dna. Ścieki infiltrują do gruntu przez dno oraz warstwy żwiru odpowiedniej granulacji. Kryteria lokalizacyjne dla studni chłonnej są analogiczne jak dla konwencjonalnych systemów drenażowych. Jest to idealne rozwiązanie na bardzo małe działki gdyż tam system rozsączania zajmuje około 6m2.

Informacje Techniczne:

Wykonany z polietylenu PE-HD.  Pojemność robocza 350l. Grubość ścianki 5mm. Wytrzymała na obciążenia ruchu pieszego. Pokrywa typu lekkiego o średnicy 600mm. Możliwość podłączenia dowolnej średnicy rury.

Wykonanie

1. Wykonujemy wykop pod studnie o wymiarach min 2,5x2,5m i głębokości uzależnionej od głębokości rury doprowadzającej. Dno wykopu powinno być równe i wypoziomowane.

2. Dno wykopu należy wypełnić 30-60 cm warstwą kamienia płukanego o granulacji 16-32mm lub 20-60mm.

3. Bezpośrednio na warstwę kamienia ułożyć pasy geowłókniny.

4. Centralnie w wykopie ustawić korpus studni chłonnej.

5. Podłączyć rurę dopływową i ew.kominek wentylacyjny.

6. Zasypać całość gruntem rodzimym, zagęszczając delikatnie warstwami.

7. Zasypać całość gruntem rodzimym, zagęszczając delikatnie warstwami.

przydomowa oczyszczalnia ścieków opole

KONTAKT

Oczyszczalnie Bezobsługowe                                                                          

 Rafał  Dziopa

67-200 Głogów ul. Powstańców 11/4    

oraz

43-100 Tychy  ul. Dąbrowskiego 75/76

 

Telefon: (+48) 791 775 490

 e-mail:  oczyszczalnie.bezobslugowe@gmail.com

  www.oczyszczalnie-bezobslugowe.pl

Biologiczna oczyszczalnia ścieków Wrocław

ZROBIMY DLA  CIEBIE  CAŁĄ DOKUMENTACJE !!!

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Kraków, Wrocław, Opole, Wrocław, Zielona Góra
Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Wielkopolska

przydomowe oczyszczalnie ścieków Śląsk