OCZYSZCZALNIA BIOTIC”

Przydomowa Biologiczna oczyszczalnia Biotic sprawdzająca się w każdych warunkach

• Czytaj więcej

OCZYSZCZALNIA FELIKSNAVIS

Oczyszczalnia działająca w technologi "osad czynny + zanurzone złoże biologiczne"
• Czytaj więcej

 studnia chłonna  

 

Najlepsze rozwiązanie na odprowadzenie oczyszczonego ścieku do ziemi

 

 

 

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków ze znakiem jakości


 

Oczyszczalnie "BIOTIC" i „FELIKSNAVIS” spełniają wszystkie wymogi dyrektyw Unii Europejskiej   Nr.: 2006/95/EC,2004/108/ECi89/106/EEC stosowanych do urządzeń elektrycznych oraz wyrobów budowlanych, są również zgodne z charakterystykami i warunkami wskazanymi w załączniku „ZA „ NORMY  EN 12566-3+A1:2009 „Małe oczyszczalnie ścieków do 50 SGS.

Sprzedawane i montowane przez nas oczyszczalnie typu „ FEL”  były testowane w instytucji publicznej, Instytucie Badań Technicznych (NOTYFIKOWANA INSTYTUCJA 1015) w Brno, Republice Czeskiej 14.12.2009 r. Oczyszczalniom typu „FEL” zostały wydane certyfikaty Nr.: E-30-01123-09, E-30-01129-09, E-30-01130-09, na podstawie których są wydawane deklaracje zgodności UE a urządzenia są znakowane znakiem „CE”                 
                                                
Średnia roczna efektywność oczyszczania zgodnie z; BDS5 – 98%    CHDS – 93%   SM – 94%. W 2009 r. przydomowym oczyszczalniom ścieków został wydany patent konstrukcji Nr. 1618

 

 

 

 

  POMAGAMY W  UZYSKANIU  DOTACJI  W  RAMACH  PROGRAMU  Z „ NFOSi GW”

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Oczyszczalnie Bezobsługowe                                                                          

 Rafał  Dziopa

67-200 Głogów ul. Powstańców 11/4    

oraz

43-100 Tychy  ul. Dąbrowskiego 75/76

 

Telefon: (+48) 791 775 490

 e-mail:  oczyszczalnie.bezobslugowe@gmail.com

  www.oczyszczalnie-bezobslugowe.pl

Biologiczna oczyszczalnia ścieków Wrocław

ZROBIMY DLA  CIEBIE  CAŁĄ DOKUMENTACJE !!!

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Kraków, Wrocław, Opole, Wrocław, Zielona Góra
Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Wielkopolska

przydomowe oczyszczalnie ścieków Śląsk